Lịch Công tác ngày 30.9.2019 - 06.10.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 27.9.2019)
02/10/19
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 27/9/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 30/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 01/10/2019)

Sáng

+ 07h30  Tham dự lớp đào tạo, tập huấn kiến thức Pháp luật về thương mại điện tử năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với chủ đề “Thương mại điện tử trong kỷ nguyên số” của Sở Công Thương Bà Trang (Trưởng P.ĐT), VPTH Tại Hội trường C2, Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
     
     

Chiều

+ 13h30  Tham dự lớp đào tạo, tập huấn kiến thức Pháp luật về thương mại điện tử năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với chủ đề “Thương mại điện tử trong kỷ nguyên số” của Sở Công Thương Bà Trang (Trưởng P.ĐT), VPTH Tại Hội trường C2, Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 02/10/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2019 của Bộ Chính trị và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025".   Ông Thấu (Chủ tịch CĐ) Tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 03/10/2019)

Sáng

+ 09h00 Họp HĐQT (mở rộng) về việc Kiểm điểm thực hiện hoạt động SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019 Chủ tịch HĐQT Công ty; Các Thành viên HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát Công ty; Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch CĐ, Thư ký Công ty  Tại phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 04/10/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 05/10/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 06/10/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC