Lịch Công tác ngày 23.9.2019 - 29.9.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 20.9.2019)
23/09/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 23/9/2019 đến 29/9/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 20/9/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 23/9/2019)

Sáng

  + 08h00 Hội ý Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng Ban  Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban   Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 24/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 25/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

 +  14h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối (Mở rộng) lần thứ II năm 2019   Đồng chí Lê Thanh Tùng - UVBCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty.  Tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị của tỉnh 
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 26/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 27/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 28/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 29/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC