Lịch Công tác ngày 16.9.2018 - 22.9.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 13.9.2019)
20/09/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 07h00 ngày 16/9/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 16/9/2019)

Sáng

 + 08h00 Hội ý Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban  Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 17/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 18/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 19/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 20/9/2019)

Sáng

+ 07h30 - 11h30 Mời dự Hội nghị tập huấn " Nâng cao năng lực đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động Logistics trong thời kỳ hội nhập "  Bà Trang (Trưởng P.ĐT)  Tại Hội trường C2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 21/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 22/9/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC