Lịch Công tác ngày 04.3.2018 - 10.3.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 01.3.2019)
01/03/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 04/3/2019 đến 10/3/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 01/3/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 04/3/2019)

Sáng

+ 8h00-09h30 Họp giao ban Công ty tháng 03/2019 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 05/3/2019)

Sáng

+ 09h00 Họp HĐQT Cty về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thành viên HĐQT; Ban Giám đốc; Trưởng BKS Cty; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch CĐ, thư ký Cty Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 06/3/2019)

Sáng

+  07h30 Dự phiên toà tại Toà án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trần Văn Phong và đồng phạm “Vi phạm các quy định vế cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng''. Ông Tuấn (P.GĐCty); Bà Trang (Trưởng P.ĐT); Bà Hạnh (Kế toán trưởng) Tại Phòng xử số 3 - Trụ sở Toà án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 07/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 08/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 09/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 10/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC