Giới thiệu
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC được thành lập theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 14/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO làm chủ đầu tư với tổng diện tích 227,14ha.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC