Hôm nay: , Ngày 21/07/2024
Tourism and Hotel
PHU MY LESCO RESORT

PHU MY LESCO RESORT

LESCO RESORT PHÚ MỸ
Khu Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rại - Vũng Tàu.
Điện thoại: 064. 3893871 - 3893823; Fax: 84.64 3894221
Email:
jcleschi@vnn.vn hoặc lescoresort@hcm.vnn.vn