Hôm nay: , Ngày 22/03/2023
My Xuan B1 Industrial Zone

IDICO-CONAC registered with BIZA price of leasing the land at My Xuan B1 industrial zone

IDICO-CONAC registered with the Management Board of industrial zones Ba Ria - Vung Tau price of leasing the land at My Xuan B1 - CONAC Industrial Zone as follows:
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC