Hôm nay: Thứ 5, Ngày 28/09/2023

IDICO Investment Construction Oil and Natural Gas Joint Stock Company
Head office: 326 Nguyễn An Ninh, ward 7, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam
Tel: 064.38 38 423  -  38 38 426     - Fax: 064.38 38 422
Email: idicoconac@gmai.com   -  dautu.idicoconac@gmail.com
Website: www.idicoconac.com.vn - www.idicoconac.vn

Đặt hàng
Họ tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Chi tiết: *
Nhập mã bảo vệ:    *
(*) Bắt buộc phải điền
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC