Lịch Công tác ngày 17.8.2020 - 23.8.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 14.8.2020)
18/08/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 17/8/2020 đến 23/8/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 14/8/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 17/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Công ty. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 18/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 19/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 20/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Họp Ban Thường vụ, Lãnh đạo UBKT và các Ban Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BRVT Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty.  Phòng họp Đảng Ủy khối, Lầu 5, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh.
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 21/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 22/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 23/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC