Lịch Công tác ngày 20.7.2020 - 26.7.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 17.7.2020)
20/07/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 20/7/2020 đến 26/7/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 17/7/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 20/7/2020)

Sáng

+ 07h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ 1. Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Tỉnh.
     
     
     
     
 Chiều + 13h00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ 1. Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Tỉnh. 
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 21/7/2020)

Sáng

+ 07h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ 1. Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Tỉnh.
     
     
     
     

Chiều

+ 13h00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ 1. Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Tỉnh.
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 22/7/2020)

Sáng

+ 07h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ 1. Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Tỉnh.
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 23/7/2020)

Sáng

+ 09h30 Bàn giao mặt bằng và mốc tọa độ cho Công ty TNHH Tachyon Vina theo Hợp đồng thuê đất số 25/2020/HĐTĐ. Ông Cải (Trưởng BQLDA) Khu Công nghệp Mỹ Xuân B1-CONAC
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 24/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 25/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 26/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC