Lịch Công tác ngày 09.12.2019 - 15.12.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 06.12.2019)
13/12/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 06/12/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 09/12/2019)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 12/2019 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 10/12/2019)

Sáng

+ 09h00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài Chính về việc Tổng kết thanh tra tại IDICO-CONAC Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Bà Hạnh (KTT) Tại phòng họp Công ty
     
     
     
     

Chiều

+ 15h00 Họp về việc thương thảo chuyển nhượng cổ phần thông qua việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư tại IDTT cho các cổ đông sáng lập khác của IDTT Giám đốc Công ty, Ông Thấu (Chủ tịch CĐ), Công ty AHCV, Công ty Thủ Thừa IDTT, Bà Hạnh (KTT) Tại Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 11/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 12/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 13/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều  + 14h00 Tham dự cuộc họp Kết luận thanh tra do Thanh tra Bộ Tài Chính chủ trì Ông Dũng (TV-HĐQT), Ông Tuấn (Phó GĐ), Bà Hạnh (KTT) Phòng họp lầu 1-Trụ sở Tổng công ty
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 14/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 15/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC