Lịch Công tác ngày 18.3.2018 - 24.3.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 15.3.2019)
15/03/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 15/3/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 18/3/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 19/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 20/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 21/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 22/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 23/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 24/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC