Lịch Công tác ngày 11.3.2018 - 17.3.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 08.3.2019)
13/03/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 08/3/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 11/3/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 12/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 13/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 14/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 15/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 15h00 Họp với Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ cao cấp Thượng Hảo về việc thanh toán tiền thuê đất năm 2018, 2019 và tiền lãi chậm thanh toán. Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Bà Hạnh (KTT) Phòng họp nhỏ Công ty
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 16/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 17/3/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC